050-5298655 | טלפקס: 08-9494368 asafhauser1969@gmail.com

הכנת שטח לדק

חברת "דרך טבע" מבצעת עבודות הכנת שטח לפני התקנת דקים סינטטי בחצרות וגינות, סביב בריכות ומתחמים רטובים, בדירות, בתים ומרפסות.

מגוון עבודות הכנת השטח לפני התקנת דק מתבצעות בשימוש מכשור וציוד חפירה משוכלל ומתקדם, המייעל ומאפשר חפירת בורות בעומק בהתאם לעומס המתוכנן על הדק, לרבות במתחמים צרים ומורכבים לגישה, כלים ייעודיים המותאמים לאופי השטח וגודלו, המייעלים את העבודה ומבטיחים את איכותה הגבוהה.

עבודות הכנת השטח לדק כוללות בין השאר גם ניקוי השטח מעשבים וצמחיה לא רצויה, ציפוי בזפת קרה למניעת רטיבות ופינוי פסולת העבודה.

תיקון בניית דק שהורכב על אדמה ללא כל הכנה מתאימה – עלול לחייב תיקונים בעתיד ועבודה קשה וכפולה הכרוכה במחיר גבוה.