050-5298655 | טלפקס: 08-9494368 asafhauser1969@gmail.com

בובקט ברוחב 80 ס״מ או 1 מ׳

כלי פרקי למקומות צרים לא גורם נזק לריצוף, מדשאות או דק.516aed36_3ba6_4146_8af6_a4840d5b49b1a